Preeglaus

Preeglauksella eli kohokuviopainatuksella saadaan aikaan näyttäviä yksityiskohtia ilman painovärejä.

Esimerkiksi yrityksen logot preeglauksella toteutettuna ovat huomiota herättäviä, niin käyntikorteissa kuin lomakkeissakin.

Painokone